งานสำรวจเรือมหรรณพ เพื่อใช้ในการออกแบบ 

งานสำรวจทำผ้าใบ เรือมหรรณพ
งานสำรวจทำผ้าใบ เรือมหรรณพ